Annuit Coeptis
View site in AlbanianView site in English (US)
 
FillimiKlasatMesuesetLajmeMisioniKeshilli Drejtues
ASHA
 
 
Rreth Akademisë
Klasat
Akademia Shqiptaro-Amerikane (ASHA), themeluar me 28 shkurt 2007 në shtetin e Merilend-it, është një organizate jo-fitimprurese me funksione arsimore-kulturore. Qëllimi parësor i saj është mundësimi i mbajtjes gjallë dhe levrimit të gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptarë tek brezat e tanishëm dhe ata që do të vijnë në zonën e Uashington, DC-së. Themelimi ...
Akademia Shqiptaro-Amerikane ofron disa klasa në nivele te ndryshme. Të gjitha klasat mbahen në kampusin e Universitetit Amerikan në Uashington, DC.

Për më shumë informacion për klasat që ofrojme lexoni përshkrimet e klasave dhe mos hezitoni të na kontaktoni me pyetje që i përkasin organizatës tonë.
 
 
Misioni
Promote and advance the understanding and appreciation of Albanian language, culture, tradition and history. Help the ...
 
::   Kalendari i Klasave
::   Vëndndodhja dhe Drejtimet
::   Fotografi nga ASHA
::   Rreth Akademisë
::   Dokumente Legale të ASHA-së
::   Donacione
::   Na Kontaktoni
::   Anëtarët e ASHA-së
::   Forma të Ndryshme
::  ASHA Newsletters

  

  

 
 
 
(klasat) (mësueset) (misioni) (lajme) (këshilli drejtues) (fotografi) (rreth ASHA-së) (kontakto) (legale)
Albanian-American Academy, P.O. Box 30915, Bethesda MD, 20824 (drejtime)
| xunis design |